No Profit No Loss Jaggery Distribution

Happie Foundation and Deepika Karunai together distributed 220kg of Jaggery at No Loss No Profit Cost

आम्ही येत्या वर्षात गोडपणा आणि आशीर्वादाची भरभराट होईल या आशेने स्वस्त दरात गुळाचे वितरण करुन आम्ही या वर्षाची समाप्ती करीत आहोत
सर्वांसाठी प्रार्थना व आशीर्वाद

नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा 2022

Happie Foundation distributed 1100+kg of Jaggery at No Loss No Profit Cost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *